moc
Dodane przez Arkaszka dnia Grudzień 07 2015 19:25:15
Jakbym był inwestorem wydatku wysokiego ryzyka i posiadał własne środki finansowe w wysokości 10 milionów euro, to bym się udał na AGH i powiedział prośbą do Rektora: woda, elektrony, magnesy stałe i te miliony, poszukajcie mocy i energii w skali technologii i techniki umożliwiającej wymianę źródła energii w elektrowni węglowej i nuklearnej, z warunkiem czasu wydatkowania całej kwoty w czasie nie dłuższym niż 10 lat i opublikowaniu po tym czasie wszystkich niepowodzeń przy czym przelew całej kwoty od razu po podpisaniu umowy.
Rozszerzona zawartość newsa
Skrót idei i miary hydroelektronowej. Inspiracja - Wikipedia: woda, wiązania elektronowe, działo elektronów, cyklotron, wiązka elektronów, model budowy atomu Bohra. Pytanie początkowe: Czy ktoś w Polsce wprowadzał elektrony do stosownego zbiornika wypełnionego wodą? Obecnie brak odpowiedzi. Dalej w dyskusji wprowadzono do zbiornika elektrony i nazwano je powyżej "elektronami swobodnymi" oraz atomy wodoru modelu Bohra przy czym elektrony atomów i cząsteczek zwane są powyżej "elektronami strukturalnymi". Nie wskazano ile byłoby możliwe w praktyce wprowadzenie elektronów do pustego zbiornika z wykorzystaniem pola magnetycznego oraz następnie wypełnienie go wodą lub wodorem. Wskazano, że swobodny elektron nie jest w stanie oddziaływać z jądrem atomu, w domyśle, np., protonem atomu wodoru modelu Bohra i rzeczywistym oraz jądrami składników cząsteczki wody (tlenu i wodoru), ponieważ atomy/cząsteczki są elektrycznie obojętne. Uznane zostało, że własności wody związane z rozkładem ładunku elektrycznego wokoło cząsteczki wody oraz wiązaniem wodorowym pomiędzy cząsteczkami wody nie czynią relacji fizycznej z elektronami swobodnymi zgromadzonymi w zbiorniku wraz z wodą, np. elektrony swobodne nie "usuną" wiązań wodorowych pomiędzy cząsteczkami wody. Przyjęto założenie, że chmury elektronów (elektronów strukturalnych "materii") wzajemnie się odpychają. Nie udowodniono, że elektrony swobodne można rozważać jako chmurę elektronową. Zmyślono kwantową ideę relacji elektrycznej energii potencjalne elektronów (Ee) swobodnych względem elektrycznej energii potencjalne elektronów w atomie Eep wodoru modelu Bohra, polegającej na zaistnieniu własności natury powodującej przeniesienie kwantu elektrycznej energii potencjalnej z Ee (zmniejszenie) na Eep (zwiększenie) i odwrotnie przy czym odwrotnie wraz z emisją fotonu (wartość energii zmniejszenia i zwiększenia równa hv). Z uwagi na brak danych eksperymentu zgromadzenia elektronów swobodnych w zbiorniku osobno oraz wraz z wodą lub wodorem, uznano za niemożliwe ostateczne domniemanie, czy w relacji elektronów swobodnych z elektronami strukturalnymi zachodzić będzie tylko fizyka oczyszczalnie przemysłowe elektrostatycznych oddziaływań czy pojawiają się również nieznane efekty kwantowe, np., zależne od skali wielkości zbiornika, a tym samym poznanie, jakie prawa natury rządzą na granicy "elektrony swobodne" i "elektrony strukturalne" zgromadzone w zbiorniku.